« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

Dokumenty 1 - 100 / 4877
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 5 6 7 Ďalšia strana Posledná strana
r. typ číslo názov suma [€] dátum
zverejnenia ↑
dátum
účinnosti
1. objednávka OD220007 Objednávka č.7 - IPECON, s.r.o. 74,00 07.07.2022 07.07.2022
2. objednávka OD220006 Objednávka č. 6 - Ipecon, s.r.o. 1108,02 27.06.2022 27.06.2022
3. zmluva Dodatok č. 20 Dodatok č. 20 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 2370/2006/uz 0,00 22.06.2022 22.06.2022
4. objednávka OD220005 Objednávka č. 5 - Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o. 8938,00 08.06.2022 01.06.2022
5. zmluva   Zmluva na poskytnutie služieb meračov tepla a ich príslušenstva 8938,00 08.06.2022 01.06.2022
6. zmluva Dodatok č.2 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí právnych služieb 0,00 03.05.2022 04.05.2022
7. zmluva   Osobitná honorárová dohoda - Marják, Ferenci & Partners, s.r.o. 0,00 03.05.2022 04.05.2022
8. objednávka Objednávka č.4 Objednávka č. 4 - Ing. Vladimír Moroz 3,00 25.04.2022 22.04.2022
9. objednávka OD220003 IPECON, s.r.o. 4850,00 16.03.2022 16.03.2022
10. objednávka OD220002 Objednávka č.2 - IKAS, s.r.o. 611,65 10.02.2022 10.02.2022
11. zmluva Dodatok č.1 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov 1944,48 10.02.2022 10.02.2022
12. zmluva KŽP-PO4-SC451-2019-5 Dodatok č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 0,00 09.02.2022 09.02.2022
13. zmluva Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb 0,00 27.01.2022 23.12.2021
14. zmluva Zmluva o dielo č.1 Zmluva o dielo č.1 - Ing. Vladimír Moroz 1480,00 26.01.2022 26.01.2022
15. zmluva 2/2022 Oznámenie - Zmluva č. 1047/2020 0,00 20.01.2022 20.01.2022
16. objednávka OD220001 Objednávka na overenie hospodárnosti prevádzky sústav tepelných zariadení - SIEA 6429,60 11.01.2022 11.01.2022
17. zmluva 70792440 Návrh poistnej zmluvy - Union 144,72 01.01.2022 01.01.2022
18. zmluva   Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie - UNIprojekt plus,s.r.o. 76920,00 30.12.2021 30.12.2021
19. zmluva 5100311588C/2022 Zmluva o združenej dodávke elektriny - Východoslovenská energetika, a.s. 0,00 02.12.2021 01.01.2022
20. zmluva 31728812/P/2022 Zmluva o združenej dodávke plynu - Innogy Slovensko, a.s. 0,00 02.12.2021 01.01.2022
21. zmluva Zmluva o dielo č. 3 Zmluva o dielo č. 3 - stavebný dozor - Ing. Mikitka 20,00 11.11.2021 08.11.2021
22. zmluva Zmluva o dielo Zmluva o dielo PB bau, s.r.o. 166899,13 28.10.2021 28.10.2021
23. objednávka OD210010 IPECON, s. r. o. - objednávka č. 10 7368,00 06.10.2021 06.10.2021
24. zmluva Zmluva o dielo č. 2 Zmluva o dielo č. 2 - Ing. Vladimír Moroz 4500,00 06.10.2021 06.10.2021
25. objednávka OD210009 Objednávka č. 9 STA-MoDi Pro 1700,00 05.10.2021 05.10.2021
26. objednávka OD210008 Objednávka projektovej dokumentácie č. 8 - Ing. Vladimír Moroz 4500,00 05.10.2021 05.10.2021
27. zmluva   PB bau, s. r. o. - Návrh zmluvy o dielo 166899,13 27.09.2021 27.09.2021
28. zmluva   GemerAudit, s.r.o. - Zmluva o vykonaní auditu rok 2021 a 2022 5400,00 16.09.2021 16.09.2021
29. zmluva   Zmluva na poskytnutie služieb overenia meračov tepla, Bratislavská metrologická spoločnosť, s.r.o. 0,00 28.08.2021 01.06.2021
30. objednávka OD210007 IPECON, s. r. o. - objednávka č. 7 5139,00 16.08.2021 16.08.2021
31. objednávka 6/2021 IPECON 4710,00 16.08.2021 13.08.2021
32. objednávka 5/2021 Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o. 15007,00 16.08.2021 01.06.2021
33. zmluva Dodatok č. 4 ENERGOBYT, s.r.o. - Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 21.10.2019 87247,23 21.07.2021 14.05.2021
34. zmluva Dodatok č. 3 ENERGOBYT, s.r.o. - Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 21.10.2019 0,00 21.07.2021 30.04.2021
35. zmluva Dod.č.19 k zml.2370 Dodatok ku kontokorentnému úveru VÚB - predĺženie 0,00 20.07.2021 01.08.2021
36. zmluva 210712 ZoD Moder. a rekon. rozvodov tepla He I. etapa 0,00 19.07.2021  
37. zmluva A17403344 Orange - Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0,00 02.06.2021 02.06.2021
38. zmluva Dod.č.1 k zmluve1037 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1037/2020 94908,91 31.05.2021 27.05.2021
39. zmluva KŽP-PO4-SC451-2019-5 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 0,00 19.05.2021 22.03.2021
40. objednávka 4/2021 MP KANAL dervice s.r.o., 800,00 28.04.2021 28.04.2021
41. zmluva   Zmluva o bežnom účte na dotácie 0,00 12.04.2021 09.04.2021
42. zmluva 2020-12-01-HEL INTELSOFT EAST, spol. s r. o. - Licenčná zmluva 19000,00 05.03.2021 01.01.2021
43. objednávka 3/2021 IPECON s.r.o. - objednávka č. 3 3139,50 26.02.2021 25.02.2021
44. zmluva   Ing. M.Lichman - Dohoda o vykonávaní funkcie zodpovedného zástupcu 623,00 24.02.2021 01.03.2021
45. objednávka 2/2021 IPECON, s.r.o. - objednávka č. 2 3400,00 16.02.2021 16.02.2021
46. objednávka 1/2021 Slovenská inovačná a energ. agentúra - overenie hospodárnosti sústavy CZT2021 3643,08 15.01.2021 08.01.2021
47. zmluva dodatok č. 13 CHEMES, a.s. - dod.č.13 k Zmluve o podmienkach dodávky tepla 0,00 15.01.2021 01.01.2021
48. zmluva 31728812PO2245 NN Tatry - Sympatia, d.d.s. 0,00 15.01.2021 01.01.2021
49. zmluva 155101001 Televízne káblové rozvody, s.r.o. - internet 18,00 15.01.2021 01.12.2020
50. zmluva 1249000102 Komunálna poisťovňa - PZP 165,45 15.01.2021 01.01.2021
51. zmluva 01-2021 Ing.Vladimír Moroz - Zmluva o dielo 4970,00 15.01.2021 04.01.2021
52. zmluva   GemerAudit, s.r.o. - Zmluva o vykonaní auditu 2700,00 15.01.2021 28.12.2020
53. zmluva dodatok č.2 Konica - dodatok č. 2 k zmluve č.5004326 0,00 14.01.2021 20.10.2020
54. zmluva č.6 k zml.410/2005 Mesto Humenné - dopl.k nájomnej zmluve 102859,00 14.01.2021 29.07.2020
55. zmluva A15527709 Orange - Zmluva o poskytovaní verejných služieb+dod. 0,00 14.01.2021 08.09.2020
56. zmluva A15491778 Orange - Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0,00 14.01.2021 03.09.2020
57. zmluva A12443682 Orange - Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0,00 14.01.2021 22.07.2018
58. zmluva 5100311588C/2021 Východ.energetika - Zmluva o združenej dodávke elektriny 0,00 14.01.2021 01.01.2021
59. zmluva 5004326 Konica - Zmluva o nájme a poskytovaní služieb 40,00 14.01.2021 18.09.2020
60. zmluva 31728812/P/2021 Innogy - Zmluva o združenej dodávke plynu 0,00 14.01.2021 01.01.2021
61. zmluva 1047/2020 Mesto Humenné - Zmluva o nájme a podnáj. nebytových priestorov 223,00 14.01.2021 16.10.2020
62. zmluva 1037/2020 Mesto Humenné - Nájomná zmluva 91116,91 14.01.2021 01.01.2021
63. zmluva 1_2020 1. Humenská a.s. - Zmluva o spracovaní miezd 0,00 14.01.2021 01.10.2020
64. zmluva   IKAS s.r.o. - Zmluva o dielo 150,00 14.01.2021 01.11.2020
65. zmluva   Chemes a.s. - Dohoda o predlžení a zmene zmluvy 1000,00 14.01.2021 31.08.2020
66. zmluva   1. Humenská a.s. - Zmluva o podnájme neb. priestorov 0,00 14.01.2021 31.08.2020
67. zmluva   Marják, Ferenci & Partners - Zmluva o poskyt.právnických služieb 14400,00 21.12.2020 21.12.2020
68. zmluva   Zmluva o pripojení a poskytovaní služieb elektronických komunikácií 0,00 18.12.2020 18.12.2020
69. zmluva   Zmluva o vysielaní audiovizuálneho diela 0,00 15.12.2020 16.12.2020
70. zmluva   Zmluva o nájme nebytových priestorov - ERIGOM 0,00 15.12.2020 15.12.2020
71. zmluva   Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla 0,00 15.12.2020 15.12.2020
72. zmluva   Zmluva o dielo č. 1/2020 - granulát EPDM 0,00 27.11.2020 27.11.2020
73. nedefinovaný   Pravidlá odmeňovania členov orgánov akciovej spoločnosti 1. Humenská a. s. 0,00 08.10.2020 08.10.2020
74. zmluva   Zmluva o spracovaní miezd č. 1/2020 - HES, s. r. o. 0,00 01.10.2020 01.10.2020
75. zmluva   Zmluva o podnájme nebytových priestorov (hlavné ihrisko) - FK Humenné 0,00 17.09.2020 18.09.2020
76. zmluva   Zmluva o nájme nebytových priestorov (stavby) - FK Humenné 0,00 17.09.2020 18.09.2020
77. zmluva   Zmluva o nájme nebytových priestorov (ihrisko s umelou trávou) - FK Humenné 0,00 17.09.2020 18.09.2020
78. zmluva   Dodatok č. 5 k Zmluve č. 1/2016 o podnájme nebytových priestorov (telocvičňa) - FK Humenné 0,00 17.09.2020 18.09.2020
79. zmluva   Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov - ŠK Laborec Humenné 0,00 14.09.2020 15.09.2020
80. objednávka   Objednávka na traktorovú vlečku 0,00 10.09.2020 10.09.2020
81. zmluva   Zmluva o podnájme nebytových priestorov - Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 0,00 31.08.2020 31.08.2020
82. objednávka   Objednávka - Žeriavy Košice 0,00 24.07.2020 24.07.2020
83. objednávka   Objednávka - Stravstav SK 0,00 21.07.2020 21.07.2020
84. objednávka   Objednávka vozidla 0,00 16.06.2020 16.06.2020
85. zmluva   Zmluva o vysielaní audiovizuálneho diela 2020 0,00 18.03.2020 19.03.2020
86. zmluva   Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebyt. priestorov - KEZ 0,00 17.03.2020 18.03.2021
87. zmluva   Zmluva o podnájme nebyt. priestorov - KEZ 0,00 28.02.2020 28.02.2020
88. zmluva   Zmluva o dielo na montáž presklených stien 0,00 19.12.2019 19.12.2019
89. zmluva 939/2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 0,00 10.12.2019 10.12.2019
90. objednávka   Objednávka - Centron 0,00 09.12.2019 09.12.2019
91. objednávka   Objednávka - vytýčenie lomových podov 0,00 11.11.2019 11.11.2019
92. objednávka   Objednávka - výkop. a zemné práce 0,00 08.11.2019 08.11.2019
93. objednávka   Objednávka - grader 0,00 08.11.2019 08.11.2019
94. objednávka   Objednávka - betón 0,00 08.11.2019 08.11.2019
95. objednávka   Objednávky - Výmena ventilov na rozvodoch tepla 0,00 30.09.2019 30.09.2019
96. objednávka   Objednávka - klimatizácia 0,00 05.09.2019 05.09.2019
97. objednávka   Objednávka tepla 2019 0,00 31.08.2019 31.08.2019
98. objednávka   Objednávka - RPVS 0,00 14.06.2019 14.06.2019
99. objednávka   Objednávka - oprava mesh bannera 0,00 14.06.2019 14.06.2019
100. objednávka   Objednávka - regenerácia trávnika 2 0,00 07.06.2019 07.06.2019
Dokumenty 1 - 100 / 4877
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 5 6 7 Ďalšia strana Posledná strana

Počet návštev od 18.09.2011: 6792651
Počet návštev dnes: 8682
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie