• carousel 03
 • carousel 04
 • centrum 1920
 • Humenne_juh_3 1920
 • južné námestie
 • kolotoč 01
 • Kvetinová výzdoba 1
 • Kvetinová výzdoba 2
 • most v noci 1920
 • panoráma Laborca
 • stefanik

« späť
Úvodná stránka » Úradné hodiny

Úradné hodiny

MsÚ GPS

Mestský úrad
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné

IČO: 00323021
DIČ: 2021232598

Telefón:

 • 057/775 28 13
 • 057/775 28 14
 • 057/786 32 11

E-mail: msu@humenne.sk

Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš Meričko

Kancelária primátora mesta

Zástupca primátora

Ing. Ondrej Babjarčík

Prednosta mestského úradu

PhDr. Jana Vasilcová

Kancelária prednostu mestského úradu

 • Referát sekretariátu prednostu a zástupcu primátora mesta

Hlavný kontrolór mesta

Odbor organizačný, všeobecnej správy a vnútornej prevádzky

Odbor sociálnych vecí a starostlivosti o obyvateľov

 • vedúci odboru
 • Referát sociálnych vecí
 • Referát denných centier
  • Denné centrá na ul. Laboreckej 26 a ul. Duchnovičovej 28
  • Denné centrá na ul. Štefánikovej 31 a ul. Duchnovičovej 28
 • Referát sociálnych služieb
 • Opatrovateľky
  • Andrea Bačíková
  • Anna Balážová
  • Zuzana Ceňková
  • Darina Danková
  • Anna Filipová
  • Alena Horvátová
  • Renáta Kislanová
  • Kvetoslava Kutarňová
  • Jana Mitriková
  • Anna Orlejová
  • Marianna Sejková
  • Adriana Tkáčová
 • Komunitné centrum
  • Mgr. Alena Andrášiková – odborný manažér KC
  • Mgr. Želmíra Vasiľková – komunitný pracovník
  • Klára Budiová – pracovník KC
 • Terénna práca
 • Peter Toček
  • e-mail: tsphumenne@gmail.com
  • GSM: +421 948 155 303
  • Mgr. Branislav Barbuš
  • GSM: +421 948 032 400
  • Stanislava Veliká
  • GSM: +421 948 242 499
  • Saskia Surmajová
  • Mgr. Zlatica Kudráčová

Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Materské školy bez právnej subjektivity

Odbor územného plánovania, výstavby, životného prostredia, dopravy a zelene

Odbor ekonomický

Odbor správy majetku

Odbor koncepcie a rozvoja mesta

Odbor správy Zariadenia pre seniorov

 • vedúca odboru
 • Účtovníčka/hos­podárka
 • Sociálny pracovník
 • Zdravotnícky pracovník
 • Opatrovateľky
  • GSM: +421 947 979 466
  • Alena Andrejcová
  • Martina Drančáková
  • Svetlana Ficková
  • Angela Geletková
  • Zuzana Gubová
  • Jana Hanušovská
  • Jana Hažinčáková
  • Martina Hodorová
  • Jaroslava Lešniovská
  • Agáta Romanová
  • Janette Šepeľová
  • Ľuboslava Zuščáková
 • Stravovacie služby
  • Milan Janík
  • Gabriela Šimonová
  • Dominika Ivanová
 • Upratovačka / práčovňa
  • Oľga Diničová
  • Eva Grecová
  • Anna Raková
 • Správca budovy
  • Pavol Pančura

Mestská polícia

MOPS

 • León Čerjaník
 • Gejza Dudič
 • Peter Grundza
 • Richard Harakaľ
 • Dávid Lacko
 • Radoslav Makula
 • Rastislav Miškovič
 • František Pužo

Bankové spojenie MsÚ Humenné

 • Prima banka Slovensko, a.s.
  • 4210 993 002 / 5600
  • IBAN: SK75 5600 000­0 0042 1099 3­002
  • BIC: KOMASK2X
 • ČSOB, a.s.
  • 4014 773 387 / 7500
  • IBAN: SK06 7500 000­0 0040 1477 3­387
  • BIC: CEKOSKBX
 • Tatra banka, a. s
  • 2625 551 979 / 1100
  • IBAN: SK54 1100 000­0 0026 2555 1­979
  • BIC: TATRSKBX

Čísla účtov na bytové a nebytové priestory:

 • Nebytové priestory:
  • VÚB Banka
   • 22 826 532 / 0200
   • IBAN: SK29 0200 000­0 0000 2282 6­532
   • BIC: SUBASKBX
 • Bytové priestory:
  • VÚB Banka
   • 10030–22 826 532 / 0200
   • IBAN: SK36 0200 010­0 3000 2282 6­532
   • BIC: SUBASKBX

Čísla účtov školských jedální pri materských školách bez právnej subjektivity:

Školská jedáleň IBAN (číslo účtu)
ŠJ Mierová SK51 0200 000­0 3500 1283 9­532
ŠJ Osloboditeľov SK81 0200 000­0 3500 1243 3­532
ŠJ Štefánikova SK02 0200 000­0 0013 4094 5­953
ŠJ Darg. Hrdinov SK43 0200 000­0 3500 1193 2­532
ŠJ Třebíčska SK64 0200 000­0 3500 1083 3­532
ŠJ Družstevná SK39 0200 000­0 0043 1743 0­154
ŠJ Tyršova SK18 0200 000­0 0011 5505 8­551

Školy a zariadenia s právnou subjektivitou majú vlastné účty, ktoré majú zverejnené na svojich webových stránkach.

Stránkové dni a úradné hodiny

Mestský úrad

Od 15.06.2024 do 15.09.2024

Stránkový deň Pracovná doba
Pondelok 7:00 – 15:00
Utorok 7:00 – 15:00
Streda 7:00 – 16:00
Štvrtok 7:00 – 15:00
Piatok 7:00 – 14:00

 

Pokladňa, matričný úrad a osvedčovanie listín a podpisov

Od 15.06.2024 do 15.09.2024:

Stránkový deň Úradné hodiny
Pondelok 7:00 – 12:00   12:30 – 14:30
Utorok 7:00 – 12:00   12:30 – 14:30
Streda 7:00 – 12:00   12:30 – 15:30
Štvrtok 7:00 – 12:00   12:30 – 14:30
Štvrtok Matričný úrad – nestránkový deň
Piatok 7:00 – 12:00   12:30 – 13:30

 

Ochrana osobných údajov – GDPR

Články 1 - 3 / 3

Organizačný poriadok

Organizačná štruktúra mestského úradu, organizačný poriadok, činnosti odborov a referátov.

aktualizácia: 31.08.2023 | počet zobrazení: 95802

Pracovný poriadok

 
aktualizácia: 10.06.2024 | počet zobrazení: 12505

Etický kódex zamestnanca mesta Humenné

 
aktualizácia: 04.08.2020 | počet zobrazení: 10283

Články 1 - 3 / 3

Počet návštev od 18.09.2011: 6791706
Počet návštev dnes: 7737
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie