« späť
O meste

O meste

HUMENNÉ


Mesto Humenné sa nachádza v severovýchodnej časti východného Slovenska, v juhozápadnej časti okresu Humenné, v údolí rieky Laborec, ktorá tečie v časti súbežne so štátnou cestou číslo I/74 a železničnou traťou č.191 (Medzilaborce – Humenné – Michalovce – Trebišov – Michaľany), č.193 (Prešov – Strážske – Humenné), č.196 (Humenné – Stakčín) Zvolen, vo výške 157 metrov nad morom v geomorfologickom celku Ondavská vrchovina, subprovincia Vonkajšie Východné Karpaty, podcelku Humenské podolie a časti Sokol.

Mapa

Tieto geomorfologické jednotky patria z geologického hľadiska do flyšového pásma, ktoré je budované striedajúcimi sa polohami pieskovcov a ílovcov.

Medzi najvyššie kóty patrí Sokol (405 m n.m.), Petočová (378 m n.m.) a Barančov (364 m n.m.).

Kaštieľ

Humenné susedí až s 11 obcami – Hažín nad Cirochou, Lackovce, Kochanovce, Udavské, Veľopolie, Brestov, Myslina, Závadka, Brekov, Jasenov a Ptičie. Celková výmera jeho katastrálneho územia je 2867,4 ha.

Z hľadiska hydrologických pomerov patrí územie do povodia Bodrogu. Zastavaným územím mesta preteká rieka Laborec, ktorá má vybudované ochranné hrádze. Je tu typická akumulácia vôd v období december až február s najvyšším prietokom v marci a najmenším v septembri. Priemerný ročný prietok Laborca v Humennom je 10 m3/s. Katastrálna hranica prebieha pozdĺž toku Laborca smerom na východ, ďalej vedľa kameňolomu v Jasenove a cez severnú časť Sokola, pokračuje údolím potoka Ptava a lomí sa neďaleko kóty Humenné ostro smerom na sever. Potom ide ponad lokalitu Čarnuška, pretína štátnu cestu, železničnú trať a sútok Laborca s Cirochou a prechádza ponad celú dolinu Hubková, až sa okolo kóty Petočová stočí na západ. Od lokality Vyšná Hubková smeruje neďaleko Humenského potoka na juh, pod Holou horou zmení prudko smer na západ a za potokom Lieskovec naberá pomerne plynule juhozápadný smer k Brekovskej bráne. Celý kataster uzatvára spojnica štátnej cesty a neďaleko tečúceho Laborca.

Mesto Humenné


PODOBY NOVÉHO NÁMESTIA


Fontána Niekoľkoročná snaha vedenia mesta Humenné vybudovať moderné centrálne námestie, so zónami oddychu a spoločenských aktivít, sa stala realitou. Niekoľkoročné úsilie sa naplnilo a námestie slúži svojmu účelu.

Centrálnou dominantou pešej zóny je zvuková a svetelná vodná fontána, situovaná do stredu námestia. V jej blízkosti sa nachádza zvýšené pódium na verejné vystúpenia so zabudovaným verejným zariadením.

V severnej časti námestia plní dominantnú úlohu vodná plocha s nočným osvetlením, symbolicky pomenovaná „Potok času“, pri ktorej je umiestnená busta M. R. Štefánika.

Plocha námestia je vydláždená kombinovanými dlažbami z prírodného kameňa a zámkovej dlažby. Pozdĺž západnej časti námestia vedie štyri metre široká pešia komunikácia, vydláždená kamennou dlažbou, so súbežne zabudovaným odvodňovacím systémom povrchových vôd. Odvodňovací systém lemuje aj trasu cyklistického chodníka na východnej strane námestia. V jeho úrovni je zabudované nočné osvetlenie.

Pešia zóna 1

Zhruba dve desiatky efektných, štyri metre vysokých, stožiarových svietidiel pozdĺž oboch strán námestia dopĺňajú záhradné svietidlá, osadené v zelených plochách a reflektory, osvetľujúce priečelia historických budov.

Pôvodnú vysokú zeleň dopĺňajú plochy nízkej zelene so sadovými úpravami, pri ktorých je umiestnených päťdesiatštyri oddychových lavičiek.

Celkový ráz námestia dokresľujú aj prvky drobnej architektúry, tvorené automobilovými zábranami, odpadkovými košmi, stojanmi na bicykle a harmonizujúcimi telefónnymi kabínkami, po troch, v hornej i dolnej časti námestia.

K zvýšeniu bezpečnosti a ochrany občanov i majetkových hodnôt na zrekonštruovanej pešej zóne prispieva aj monitorovací systém priemyselnej televízie s využitím inteligentných monitorovacích kamier.

K celkovému modernému rázu námestia prispieva aj zmodernizovaná priľahlá Ulica 26. novembra a v budúcnosti sa pripravujú aj ďalšie modernizácie ostatných priamo napojených ulíc na pešiu zónu.

Zdroj: MsÚ Humenné

« späť

aktualizácia: 24.08.2011 | počet zobrazení: 274084

Súvisiace články:
Články 1 - 5 / 5

Počet občanov

 
aktualizácia: 14.02.2023 | počet zobrazení: 104268

História mesta

 
aktualizácia: 25.08.2011 | počet zobrazení: 132192

Štatút a symboly mesta

 
aktualizácia: 19.07.2011 | počet zobrazení: 99032

Mapa mesta

 
aktualizácia: 16.11.2011 | počet zobrazení: 95227

Virtuálna prehliadka

Virtuálna prehliadka zaujímavostí na webových stránkach VirtualTravel.sk.

aktualizácia: 25.08.2011 | počet zobrazení: 75673

Články 1 - 5 / 5

Počet návštev od 18.09.2011: 6791868
Počet návštev dnes: 7899
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie